Wij zíjn het ecosysteem!

Biodiversiteit

Beschermde zones creëren, habitats herstellen en de natuur de ruimte geven die zij nodig heeft. Om biodiversiteit te behouden en te herstellen hebben we iedere sector, iedere organisatie en ieder individu nodig. Want alleen samen kunnen we een zorgen voor een wereld waarin we biodiversiteit koesteren als een onschatbare bron voor toekomstige generaties.

Fundamenteel voor ons allemaal

Biodiversiteit vormt het fundament van gezonde ecosystemen en is van onschatbare waarde voor de planeet en alle levende wezens. Ook in onze sector is biodiversiteit een belangrijk onderwerp. Zowel bij de Waterschappen als bij Rijkswaterstaat staat het steeds vaker prominent op de agenda. En zien we biodiversiteit al regelmatig terugkomen als vast onderdeel van aanbestedingen.

Positieve impact

Met ons hart en hoofd voor een duurzame toekomst ligt het voor de hand dat ook wij aandacht besteden aan de verbetering van de biodiversiteit in ons land. Door het in al onze tenders en projecten een plek te geven bijvoorbeeld. En daardoor binnen een aantal jaar iedere werklocatie te kunnen achterlaten met een positieve impact op de biodiversiteit.

Het complete plaatje

Niet te vermijden negatieve impact compenseren? Negatieve impact mitigeren? De natuur waar mogelijk versterken? Een ecologische kansenkaart opstellen voor natuurvriendelijke oevers? Reken maar dat we alles uit de kast halen om onze verantwoordelijkheid te nemen voor het behoud en herstel van de ecosystemen waarin we opereren.

Nieuws over biodiversiteit

Lees hieronder de laatste updates over wat we doen voor het behoud en herstel van de ecosystemen waarin we opereren.

BEKIJK ALLE UPDATES

Meer mooie verhalen? Materialen slim hergebruiken, tenders winnen door innovatieve werkmethodes, nieuwe natuur de ruimte geven? Mooie verhalen genoeg bij DEME Environmental.

Onze andere thema´s

Naast duurzame inzetbaarheid, stoelt onze (Zip Zero-e)missie op vier andere belangrijke pijlers waarmee we structureel de milieu-impact van onze activiteiten minimaliseren.

De laatste updates op onze
sociale kanalen

Volg ons ook op Social Media

Niks missen van de stappen die we zetten bij DEME Environmental?
Kies jouw manier om op de hoogte te blijven van onze (Zip Zero e-)missie!